Kiljavan Lääketutkimus Oy on reumalääkkeisiin ja biologisiin lääkkeisiin erikoistunut yksityinen tutkimuskeskus. Etsimme aktiivisesti tutkimushenkilöitä maksuttomiin lääketutkimuksiin, joissa selvitetään tutkimuslääkkeiden tehoa ja turvallisuutta. Klinikkamme sijaitsee Hyvinkään keskustassa. Katso avoimet tutkimuksemme.

Hyvään kliiniseen tutkimustapaan perustuva lääketutkimustyö

Noudatamme aina hyvää kliinistä tutkimustapaa. Se on kansainvälinen laatujärjestelmä tutkimuspotilaiden turvallisuuden, oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkittavalta saadaan vapaaehtoinen ja tietoon perustuva kirjallinen suostumus ennen aloitusta. Laatujärjestelmä takaa tutkimuskeskuksen henkilökunnan pätevyyden ja tarvittavan koulutuksen.

Lisätietoja hyvästä kliinisestä tutkimustavasta »

Kokenut henkilökunta

Perustamisvuodesta 2001 lähtien olemme tehneet onnistunutta yhteistyötä toimeksiantajiemme kanssa reumalääkkeiden lisäksi mm. verenpaine- ja diabeteslääkkeisiin liittyvässä tutkimustyössä.

Lataa tutkimustiimin CV »

II, III ja IV - vaiheen lääketutkimukset

Uusi lääkeaine tutkitaan neljässä vaiheessa. Kaikki tutkimamme valmisteet ovat jo läpäisseet keskussairaalaolosuhteissa suoritettavan ensimmäisen vaiheen. Toisessa vaiheessa valmisteen toimivuutta ja sopivaa annostusta selvitetään tarkemmin suuremmilla potilasmäärillä.

Arviolta viidesosa kaikista toisen vaiheen lääketutkimuksista etenee kolmanteen vaiheeseen, jossa tutkimuslääkettä verrataan markkinoilla jo olevaan valmisteeseen tai lumehoitoon. Hyvän tutkimustavan mukaisesti lumehoidon osuus pidetään mahdollisimman pienenä ja lumehoitojaksot mahdollisimman lyhytkestoisina. Kolmannen vaiheen myönteisten tulosten perusteella lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa.

Neljännen vaiheen tutkimuksissa etsitään lisätietoa jo myyntiluvan saaneiden valmisteiden tehosta, siedettävyydestä ja haittavaikutuksista.