Reumatologin yksityisvastaanotto  Company Info in English

Kiljavan Lääketutkimus Oy on reumalääkkeisiin ja biologisiin lääkkeisiin erikoistunut yksityinen tutkimuskeskus. Etsimme aktiivisesti sopivia tutkimuspotilaita useisiin avoimiin tutkimuksiin, joissa selvitetään tutkimuslääkkeen tehoa ja turvallisuutta. Klinikkamme sijaitsee Hyvinkään keskustassa. Perustamisestamme lähtien (v. 2001) olemme tehneet yhteistyötä toimeksiantajiemme kanssa reumalääkkeiden lisäksi mm. verenpaine- ja diabeteslääkkeisiin liittyvässä tutkimustyössä. Noudatamme aina hyvää kliinistä tutkimustapaa.

Hyvään kliiniseen tutkimustapaan perustuva lääketutkimustyö

Hyvä kliininen tutkimustapa on kansainvälinen laatujärjestelmä tutkimuspotilaiden turvallisuuden, oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkittavalta tulee saada vapaaehtoinen ja tietoon perustuva kirjallinen suostumus ennen osallistumista. Tutkijalääkäri varmistaa, että potilas on ymmärtänyt kaiken oleellisen tiedon. Tutkimuskeskuksen henkilökunnalla tulee olla tehtäviensä hoitamiseen tarvittava koulutus, pätevyys ja kokemus. Lataa tästä tutkimustiimin ansioluettelo. Suomessa tehtävä kliininen lääketutkimus vaatii aina viranomaishyväksynnän. Viranomaiset puoltavat tutkimuksia joissa potilaan tutkimuslääkkeestä saama hyöty on mahdollisia haittavaikutuksia suurempi.

Uusi lääkeaine tutkitaan neljässä vaiheessa

Mappeja I-vaiheessa uuden lääkevalmisteen tehoa, turvallisuutta ja oikeaa annostusta tutkitaan sairaalassa. Tutkimamme valmisteet ovat läpäisseet I-vaiheen. II-vaiheessa valmisteen toimivuutta ja sopivaa annostusta selvitetään tarkemmin suuremmilla potilasmäärillä. Tilastollisesti noin viidesosa kaikista II-vaiheen lääketutkimuksista etenee III-vaiheeseen.

III-vaiheessa tutkimuslääkettä verrataan markkinoilla jo olevaan valmisteeseen tai lumehoitoon. Potilasmäärät ovat laajoja. Hyvän tutkimustavan mukaisesti lumehoidon osuus pidetään mahdollisimman pienenä ja lumehoitojaksot mahdollisimman lyhytkestoisina. Tutkimuslääkkeelle anotaan myyntilupaa III-vaiheesta saatujen myönteisten tutkimustulosten perusteella.

IV-vaiheen tutkimuksissa etsitään lisätietoa kaupallisten valmisteiden tehosta, siedettävyydestä ja haittavaikutuksista. Noin puolet tutkimuksistamme kuuluvat IV-vaiheeseen, eli koskevat jo myyntiluvan saaneita lääkkeitä.

Nivelreuma

A3921133  (Lataa esite)
Reumalääketutkimus yli 50-vuotiaille potilaille, jossa tutkimusvalmisteen "Tofasitinib" turvallisuutta arvioidaan nivelreuman hoidossa kahdella eri annoksella. Tutkimus on pitkäkestoinen, noin 3 vuotta. Tofasitinib on markkinoilla mm. Yhdysvalloissa ja Sveitsissä.

IM101-550  (Lataa esite)
Tutkimuksessa verrataan metotreksaatista ja tutkimusvalmisteesta (Orencia®) koostuvan yhdistelmähoidon tehokkuutta ja turvallisuutta pelkkään metotreksaattihoitoon. Tutkimuspotilaiksi soveltuvat seropositiivisen nivelreumadiagnoosin saaneet reumapotilaat, jotka eivät ole vielä aloittaneet metotreksaattihoitoa. Kesto noin 2,5 vuotta.


Spondyloartriitti

B1801381  (Lataa esite)
Seurantatutkimuksessa arvioidaan potilaiden lukumäärää, joilla aksiaalinen spondyloartriitti saavuttaa pahenemisvaiheen 40 viikon sisällä biologisen lääkkeen Enbrel® lopettamisesta. Tutkimus kestää noin 10 kk.


Nivelpsoriaasi

CAIN457F2342  (Lataa esite)
Ilmoituksemme Helsingin Sanomissa 20.3.2016
Tutkitaan biologisen lääkkeen Cosentyx® tehoa ja turvallisuutta aktiivisen nivelpsoriaasin hoidossa. Tutkimus kestää kaksi vuotta.

BI 1311.5  (Lataa esite)
Tutkimusvalmisteen ”BI 655066” tehoa ja turvallisuutta verrataan lumehoitoon neljällä eri annostuksella. Noin puoli vuotta kestävä tutkimus henkilöille, joilla on aktiivinen nivelpsoriaasi.

Sivuston ylläpito: webmaster@kiljavamedical.fi