Reumatologin yksityisvastaanotto  Company Info in English

Kiljavan Lääketutkimus Oy on reumalääkkeisiin ja biologisiin lääkkeisiin erikoistunut yksityinen tutkimuskeskus. Etsimme aktiivisesti sopivia tutkimuspotilaita useisiin avoimiin tutkimuksiin, joissa selvitetään tutkimuslääkkeen tehoa ja turvallisuutta. Klinikkamme sijaitsee Hyvinkään keskustassa. Perustamisestamme lähtien (v. 2001) olemme tehneet yhteistyötä toimeksiantajiemme kanssa reumalääkkeiden lisäksi mm. verenpaine- ja diabeteslääkkeisiin liittyvässä tutkimustyössä. Noudatamme aina hyvää kliinistä tutkimustapaa.

Hyvään kliiniseen tutkimustapaan perustuva lääketutkimustyö

Hyvä kliininen tutkimustapa on kansainvälinen laatujärjestelmä tutkimuspotilaiden turvallisuuden, oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkittavalta tulee saada vapaaehtoinen ja tietoon perustuva kirjallinen suostumus ennen osallistumista. Tutkijalääkäri varmistaa, että potilas on ymmärtänyt kaiken oleellisen tiedon. Tutkimuskeskuksen henkilökunnalla tulee olla tehtäviensä hoitamiseen tarvittava koulutus, pätevyys ja kokemus. Lataa tästä tutkimustiimin ansioluettelo. Suomessa tehtävä kliininen lääketutkimus vaatii aina viranomaishyväksynnän. Viranomaiset puoltavat tutkimuksia joissa potilaan tutkimuslääkkeestä saama hyöty on mahdollisia haittavaikutuksia suurempi.

Uusi lääkeaine tutkitaan neljässä vaiheessa

Mappeja I-vaiheessa uuden lääkevalmisteen tehoa, turvallisuutta ja oikeaa annostusta tutkitaan sairaalassa. Tutkimamme valmisteet ovat läpäisseet I-vaiheen. II-vaiheessa valmisteen toimivuutta ja sopivaa annostusta selvitetään tarkemmin suuremmilla potilasmäärillä. Tilastollisesti noin viidesosa kaikista II-vaiheen lääketutkimuksista etenee III-vaiheeseen.

III-vaiheessa tutkimuslääkettä verrataan markkinoilla jo olevaan valmisteeseen tai lumehoitoon. Potilasmäärät ovat laajoja. Hyvän tutkimustavan mukaisesti lumehoidon osuus pidetään mahdollisimman pienenä ja lumehoitojaksot mahdollisimman lyhytkestoisina. Tutkimuslääkkeelle anotaan myyntilupaa III-vaiheesta saatujen myönteisten tutkimustulosten perusteella.

IV-vaiheen tutkimuksissa etsitään lisätietoa kaupallisten valmisteiden tehosta, siedettävyydestä ja haittavaikutuksista. Noin puolet tutkimuksistamme kuuluvat IV-vaiheeseen, eli koskevat jo myyntiluvan saaneita lääkkeitä.

Nivelreuma

M13-542 ja M13-549  ↪Lataa esite
Reumalääketutkimus nivelreumaa sairastaville yli 18-vuotiaille potilaille. AbbVie aloittaa samanaikaisesti useamman nivelreumatutkimuksen joiden kesto vaihtelee 12 viikosta 48 viikkoon, riippuen siitä mihin tutkimukseen tutkittava soveltuu.

A3921133  ↪Lataa esite
Reumalääketutkimus yli 50-vuotiaille potilaille, jossa tutkimusvalmisteen "Tofasitinib" turvallisuutta arvioidaan nivelreuman hoidossa kahdella eri annoksella. Tutkimus on pitkäkestoinen, noin 3 vuotta. Tofasitinib on markkinoilla mm. Yhdysvalloissa ja Sveitsissä.

IM101-550  ↪Lataa esite
Ilmoitus Helsingin Sanomissa 8.5.2016
Tutkimuksessa verrataan Orencia®-yhdistelmähoidon tehokkuutta ja turvallisuutta pelkkään metotreksaattihoitoon. Tutkimuspotilaiksi soveltuvat seropositiiviset nivelreumapotilaat, jotka eivät ole aloittaneet metotreksaattihoitoa. Kesto noin 2,5 vuotta.


Spondyloartriitti

B1801381  ↪Lataa esite
Seurantatutkimuksessa arvioidaan potilaiden lukumäärää, joilla aksiaalinen spondyloartriitti saavuttaa pahenemisvaiheen 40 viikon sisällä biologisen lääkkeen Enbrel® lopettamisesta. Tutkimus kestää noin 10 kk.

I1F-MC-RHBW  ↪Lataa esite
Ilmoitus Helsingin Sanomissa 21.8.2016
Noin vuoden kestävä biologinen lääketutkimus selkärankareumaa sairastaville tutkimushenkilöille, joiden selkäkipu ei ole lievittynyt riittävästi TNF-salpaaja-hoidolla eikä tulehduskipulääkkeellä. Tutkimusvalmisteena "Ixekizumab", kauppanimeltään Taltz®.

I1F-MC-RHBX  ↪Lataa esite
Noin vuoden kestävä biologinen lääketutkimus spondyloartriittia sairastaville tutkimushenkilöille, joilla selkäkipu alkoi ennen 45. ikävuotta, eikä ole lievittynyt riittävästi tulehduskipulääkkeellä. Tutkimusvalmisteena "Ixekizumab", kauppanimeltään Taltz®.


Nivelpsoriaasi

BI 1311.5  ↪Lataa esite
Tutkimusvalmisteen ”BI 655066” tehoa ja turvallisuutta verrataan lumehoitoon neljällä eri annostuksella. Noin puoli vuotta kestävä tutkimus henkilöille, joilla on aktiivinen nivelpsoriaasi.

Sivuston ylläpito: webmaster@kiljavamedical.fi