Kiljavan Lääketutkimus Oy on reumalääkkeisiin ja biologisiin lääkkeisiin erikoistunut yksityinen tutkimuskeskus. Etsimme aktiivisesti tutkimushenkilöitä maksuttomiin lääketutkimuksiin, joissa selvitetään tutkimuslääkkeiden tehoa ja turvallisuutta. Klinikkamme sijaitsee Hyvinkään keskustassa.

Tiimi

Hyvään kliiniseen tutkimustapaan perustuva lääketutkimustyö

Toteutamme hyvää kliinistä tutkimustapaa. Se on kansainvälinen laatujärjestelmä tutkimuspotilaiden turvallisuuden, oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Laatujärjestelmä takaa tutkimuskeskuksen henkilökunnan pätevyyden ja tarvittavan koulutuksen. Perustamisvuodesta 2001 lähtien tiimimme on tehnyt onnistunutta yhteistyötä toimeksiantajiemme kanssa reumalääkkeiden lisäksi mm. verenpaine- ja diabeteslääkkeisiin liittyvässä tutkimustyössä.

Lisätietoja hyvästä kliinisestä tutkimustavasta »

Lataa tutkimustiimin CV »

II, III ja IV - vaiheen lääketutkimukset

Uusi lääkeaine tutkitaan neljässä vaiheessa. Kaikki tutkimamme valmisteet ovat jo läpäisseet keskussairaalaolosuhteissa suoritettavan ensimmäisen vaiheen. Toisessa vaiheessa valmisteen toimivuutta ja sopivaa annostusta selvitetään tarkemmin suuremmilla potilasmäärillä.

Arviolta viidesosa kaikista toisen vaiheen lääketutkimuksista etenee kolmanteen vaiheeseen, jossa tutkimuslääkettä verrataan markkinoilla jo olevaan valmisteeseen tai lumehoitoon. Hyvän tutkimustavan mukaisesti lumehoidon osuus pidetään mahdollisimman pienenä ja lumehoitojaksot mahdollisimman lyhytkestoisina. Kolmannen vaiheen myönteisten tulosten perusteella lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa.

Neljännen vaiheen tutkimuksissa etsitään lisätietoa jo myyntiluvan saaneiden valmisteiden tehosta, siedettävyydestä ja haittavaikutuksista.

Kuva

Miksi osallistuisin lääketutkimukseen?

Päätutkijan vastaus: Tutkimukseen osallistuva potilas saattaa haluta uusinta lääkehoitoa sairauteensa jos käytössä oleva hoito ei ole ollut riittävän tehokasta. Tutkimuspotilaat arvostavat myös huolellista lääkärintarkastusta, perusteellisia tutkimuksia ja mahdollisuutta olla erikoislääkärin säännöllisessä seurannassa. Monet potilaat haluavat osallistumisellaan edistää lääketiedettä ja auttaa tulevaisuudessa hoidettavia saamaan parempaa hoitoa.

Minulla on paljon kysyttävää tutkimuksesta, kuka vastaa kysymyksiini?
Päätutkijan vastaus: Tutkijalääkäri käy läpi potilaan kanssa tutkimussuunnitelman ja potilaan omien kysymysten läpikäyntiin varataan aina tarpeeksi aikaa.

Voinko lopettaa tutkimuskäynnit milloin vain haluan?
Päätutkijan vastaus: Tutkimuspotilas voi lopettaa jo aloittamansa tutkimuksen milloin tahansa ilman perusteluja.

Mitä kaikkea tutkimuskäynnillä tapahtuu?
Päätutkijan vastaus: Käyntiin sisältyy terveydentilaa koskevien kyselykaavakkeiden täyttämistä, tutkijalääkärin vastaanotto sekä laboratoriokokeet. Käynti tapahtuu klinikalla Hyvinkään keskustassa.

Kauanko käynti yleensä kestää?
Päätutkijan vastaus: Tavanomainen käynti kestää noin tunnin.

Olen kiireinen, voiko käynneistä sopia joustavasti?
Päätutkijan vastaus: Käynneistä voidaan sopia joustavasti. Näin vaikkapa ulkomaanmatkan voi tehdä käyntien välillä.

Asun kaukana Hyvinkäältä. Voinko silti osallistua tutkimukseen?
Päätutkijan vastaus: Potilasturvallisuus saattaa rajoittaa tutkimuksiimme osallistumista jos asut 50-100 km etäisyydellä Hyvinkään alueelta.

Onko tutkimuslääkkeillä haittavaikutuksia?
Päätutkijan vastaus: Tutkimuslääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista kysellään paljon. Pääsääntö on, että tutkimuslääke on tehokkaampi ja usein myös paremmin siedetty myyntiluvan jo saaneeseen valmisteeseen verrattuna. Myös kokonaan uusia lääkkeitä kehitetään, jolloin tutkimushenkilöiden turvallisuus pyritään takaamaan potilaan terveydentilan säännöllisellä seurannalla ja kattavilla laboratoriokokeilla. Tutkijalääkärillä on aina erinomaiset tiedot tutkimusvalmisteesta ja sen haittavaikutuksista.

Tutkimuslääke tehosi hyvin. Mitä tapahtuu lääkitykselleni kun tutkimus loppuu?
Päätutkijan vastaus: Joskus on mahdollista jatkaa hyvin tehonnutta tutkimuslääkitystä erillisen seurantatutkimuksen puitteissa. Muussa tapauksessa tutkijalääkäri tekee aina yksilöllisen jatkohoitosuunnitelman.

Katso avoimet tutkimukset »